Mitsuki NOGUCHI

PORTFOLIO

mitsuki01

Swimming
…—V‚ั

2010
silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H318 × W409 mm
mitsuki02

Galaxy of the Sea
ŠC‚ฬ‹โ‰อ

2002
gold, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H455 × W530 mm
mitsuki03

Sound of the Water
…‰น

2012
silk, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H227 × W158 mm
mitsuki04

Gift of the Rain
‰J‚ฬ‘ก‚่•จ

2012
silk, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H334 × W243 mm
mitsuki05

Melody of the Rain
‰J‚ฬ๙—ฅ

2012
silk, gold, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H409 × W273 mm
mitsuki06

Sound of the Rain
‰J‰น

2012
silk, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H273 × W190 mm
mitsuki07

Forest of Light
Œ๕‚ฬX

2005
gold, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H1,730 × W2,100 mm
mitsuki08

Galaxy of the Sea
ŠC‚ฬ‹โ‰อ

2001
gold, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H1,000 × W1,000 mm
mitsuki10

Firefly
Œu

2012
silk, gold, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H409 × W273 mm
mitsuki09

mitsuki09

Moonlight (cicada molting)
ŒŽŒ๕iไๅˆi‚น‚๑‚บ‚ขAไ‚ฬ’E”็jj

2012
silk, silver, mineral pigments, Sumi, Japanese paper, etc.
H1,500 × W1,560 mm (Screen) ^i› •—j